Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi”), pirms SIA “iVF Riga” www.genetikascentrs.lv tīmekļa vietnes (“Pakalpojuma”) izmantošanas.
Jūsu piekļuve Pakalpojumam ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šo Noteikumu izmantošanai. Šie Noteikumi attiecas uz visiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem un lietotājiem, kuri piekļūst vai izmanto Pakalpojumu.
Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, Jūs piekrītat šeit minētajiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat jebkurai izmantošanas Noteikumu daļai, nepiekļūstiet šiem Pakalpojumiem un neizmantojiet tos.
SIA “iVF Riga” izmantos informāciju tikai no uzticamiem avotiem, tomēr Pakalpojums var saturēt neprecizitātes.
Jūs esat atbildīgs par Pakalpojumā iegūtās informācijas tālāko izmantošanu. SIA “iVF Riga” neuzņemas atbildību par kļūdām, kuras var saturēt Pakalpojums.
Informācija par Pakalpojumu nav paredzēta, lai aizstātu medicīnisko palīdzību, un to nevar izmantot, lai diagnosticētu vai ārstētu jebkādu veselības stāvokļa problēmu vai slimību bez konsultēšanās ar kvalificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kuras nav SIA “iVF Riga” īpašumā vai kontrolē.
SIA “iVF Riga” nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.  Jūs apliecināt un piekrītat, ka SIA “iVF Riga” nav tieši vai netieši atbildīga par jebkādu kaitējumu vai zaudējumu, kas radies vai, iespējams, radies izmantojot vai paļaujoties uz saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot šāda veida tīmekļa vietnes vai pakalpojumus.

Izmaiņas
Mēs saglabājam tiesības mainīt vai pārtraukt Pakalpojuma (vai Pakalpojuma daļas) sniegšanu, kā arī mainīt Pakalpojumu ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Pakalpojuma tehniskais atbalsts un atjaunināšana nav obligāta.

Autortiesības
Visas Pakalpojuma satura autortiesības pieder SIA “iVF Riga”, vai saturs tiek izmantots ar atļauju vai ar licenci. Jūs varat kopēt, izdrukāt un reproducēt jebkādu informāciju nemainītā veidā tikai personiskai lietošanai. Visas pārējās tiesības ir aizsargātas.

Sazinieties ar mums
Ja Jums rodas kādi jautājumi sakarā ar šiem Noteikumiem, lūdzam sazināties ar mums: ivfriga@ivfriga.eu